Závěrečná zkouška

Ke zkouškám bude naplánován žadatel, který již splnil učební osnovy pro získání ŘO příslušné skupiny a podskupiny a zvládá bezpečné ovládání motorového vozidla. 
 

Žadatel zaplatí na pokladně MěÚ Vsetín 2 patro správní poplatek 700 Kč před zkouškou.
V den zkoušek přijde žák na určenou hodinu do zkušební místnosti na 5 patře budovy Městské knihovny Vsetín (tam kde je kancelář). Bude mít u sebe občanský průkaz a ŘP, pokud je již jeho držitelem. Závěřečné zkoušky budou trvat zhruba jedno dopoledne, případě odpoledne. Termin se žadatel v předstihu dozví. Prezentaci žadatelů o zkoušky provádí kancelář autoškoly, poté pan komisař zahájí zkoušku. Komisař je zaměstnanec MěÚ a další organizaci zkoušek řídí on. Po kontrole předložených dokladů se přistupuje k vlastnímu provádění zkoušek .

Zkouška se skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikací a zdravotnické přípravy, zkoušky z praktické jízdy.

Od 20.2.2016 pokud žadatel neudělá zkoušku z předpisů ( zkušební test na počítači ) nemůže dále pokračovat ve zkoušce z jízdy. Na jízdu bude připuštěn až po uspěšném provedení testu !!

Zkouška z předpisů o provozu se skládají na PC v počítačové učebně MěÚ Vsetín v 5 patře. Délka testu je 30 minut .Tuto zkoušku úspěšně splní ten, kdo dosáhne minimálně 43 bodů z 50 možných.

Zkouška z praktické jízdy trvá asi 30 minut.
 

O opravnou zkoušku musí žák požádat autoškolu. Opravná zkouška musí být úspěšně složena do 6 měsíců od první zkoušky.